TP HCM công bố các khoản thu đầu năm học, yêu cầu không báo cáo thành tích tại lễ khai giảng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL