TP. Hồ Chí Minh xin Thủ tướng gia hạn dự án metro số 2 đến năm 2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL