Cảnh sát bao vây 2 quán bar Sài Gòn, hàng trăm người chạy nháo nhào - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL