TP.HCM hoàn thiện quy hoạch để đưa huyện Nhà Bè lên quận trước năm 2025 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL