TP.HCM kiến nghị bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu kinh phí bảo trì 2% - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL