Trả lại nụ cười cho gần 200 em nhỏ dị tật hở hàm ếch ở Nghệ An - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL