Trại gà bủa vây, dân than trời vì đi ngủ phải đeo khẩu trang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL