Trần Bảo Sơn cõng con gái đi xem phim - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL