Trang Nhung ra album nhạc tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL