Trang thiết bị y tế cạn kiệt, 8 bệnh viện tại Vũ Hán ra thông báo xin công chúng quyên góp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL