Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung, dân Mỹ phải gánh thêm 42 tỷ USD tiền thuế - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL