Trao bằng khen cho nam sinh nhặt rác ở miệng cống - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL