Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biển đảo Việt Nam 2014" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL