Trích xuất camera, điều tra vụ mất trộm container trong cảng Cát Lái - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL