Triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam' - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL