Triệu tập nhóm "quái xế" lộng hành ở khu vực hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL