Triều Tiên bất ngờ có bộ trưởng Ngoại giao mới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL