Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân có sức nổ tương đương 282.000 tấn thuốc nổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL