Triều Tiên chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là "kẻ hiếu chiến" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL