Triều Tiên tuyên bố sở hữu bom nhiệt hạch cho tên lửa đạn đạo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL