Trình phương án xây cầu đường sắt mới nằm cạnh cầu Long Biên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL