Trịnh Thăng Bình, Justatee không mời "sao lớn" để tỏa sáng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL