Trịnh Thăng Bình và Yến Nhi bất ngờ quên lời hát trước khi tái hợp - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL