Trình Thủ tướng cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 13 người hy sinh khi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL