Trình Thủ tướng phê duyệt dự án Sân bay Long Thành trong tháng 6/2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL