Trộm "viếng thăm" cửa hàng Viettel, "cuỗm" khoảng 1 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL