Trốn cách ly còn lên mạng khoe thông minh, cô gái trở về từ Daegu nhận cả tấn "gạch đá" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL