"Trốn phí" quá cân, hành khách "nhồi" 15 chiếc áo lên người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL