Trong 2 năm, biên chế giảm 2.253 người/tổng số 272.952, mới đạt 0,83% - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL