Trong tù vẫn lên facebook "chém gió" liên tục - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL