Trụ trì chùa Ba Vàng bị tạm đình chỉ những chức vụ gì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL