“Siêu bão” Rammasun (Thần Sấm) đổ bộ vào Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL