Trúc Nhân qua nhà Thu Minh và xin lỗi sau ồn ào "vô ơn" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL