Trục vớt thi thể người đàn ông bị đuối nước trên lòng hồ sông Đà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL