Trung Quốc chính thức thông xe cầu vòm giàn thép 300 triệu USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL