Trung Quốc đóng cửa Bảo tàng Quốc gia, một phần Vạn Lý Trường Thành vì virus corona - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL