Trung Quốc lên kế hoạch triển khai tàu ngầm robot vào năm 2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL