Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất, ít nhất 36 người thương vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL