Trung Quốc phát triển công nghệ nhận diện con người thông qua dáng đi, chính xác đến 96% - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL