Trung Quốc, Philippines đạt nhận thức "hữu nghị" về bãi Scarborough - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL