Trung Quốc sử dụng súng phun lửa để dụ những kẻ khủng bố ra khỏi hang ổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL