Trung Quốc thắt chặt an ninh tại Đại hội Đảng: Đóng cửa quán, nhận diện khuôn mặt... - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL