Trung Quốc tiếp tục"đả hổ", điều tra cựu Chủ tịch công ty đóng tàu sân bay - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL