Trung Quốc xây đảo nhân tạo để lập ADIZ trên Biển Đông - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL