Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy năm 2019 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL