Trường hợp mắc COVID-19 thứ 27 tử vong là BN 577 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL