Trường hợp mắc COVID-19 thứ 33 tử vong vì bệnh lý nền nặng là bệnh nhân 742 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL