Trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 21 vì bệnh lý nền nặng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL