Trương Ngọc Ánh, Đoan Trang, Phan Anh đón Trung thu sớm cùng 300 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL