Trương Ngọc Ánh thể hiện quyền cước đẹp mắt ngay tại họp báo - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL